FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका ८१ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:13 PDF icon 81.pdf

गाउँ कार्यपालिका ७९ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:01 PDF icon 79.pdf

गाउँ कार्यपालिका ७८ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 17:59 PDF icon 78.pdf

गाउँ कार्यपालिका ७७ औँ बैठका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 17:58 PDF icon 77.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ७६ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 17:57 PDF icon 76.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ७५ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 17:56 PDF icon 75.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ७३ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 16:03 PDF icon 73.pdf

गाउँ कार्यपालिका ७४ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 15:59 PDF icon 74.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ७२ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 15:56 PDF icon 72.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ७१ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 15:53 PDF icon 71.pdf

Pages