FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको ७१ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 15:53 PDF icon 71.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ७० औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 15:42 PDF icon 70.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ६९ औँ बैठकको निर्णय

७८/७९ 01/24/2022 - 15:40 PDF icon 69.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक स‌ख्या ६८ निर्यणहरु

७७/७८ 04/16/2021 - 12:53 PDF icon meeting - 68.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक स‌ख्या ६७ निर्यणहरु

७७/७८ 04/16/2021 - 12:49 PDF icon meeting - 67.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक स‌ख्या ६६ निर्यणहरु

७७/७८ 04/16/2021 - 12:47 PDF icon meeting - 66.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक स‌ख्या ६५ निर्यणहरु

७७/७८ 04/16/2021 - 12:41 PDF icon meeting - 65.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक स‌ख्या ६४ निर्यणहरु

७७/७८ 04/16/2021 - 12:40 PDF icon meeting - 64.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक स‌ख्या ६३ निर्यणहरु

७७/७८ 04/16/2021 - 12:33 PDF icon meeting - 63.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक स‌ख्या ६२ निर्यणहरु

७७/७८ 04/16/2021 - 12:30 PDF icon meeting - 62.pdf

Pages