FAQs Complain Problems

सूचना

वडा नं. ३

वडा पदाधिकारी

सि न नाम थर पद फाेन नम्बर
दान बहादुर खड्का वडा अघ्यक्ष 9864362100
जय बहादुर खड्का वडा सदस्य 9848196976
सेतु खड्का कार्यपालीका सदस्य 9848196976
चाउराे कामी वडा सदस्य 9848196976
सिता वि क वडा सदस्य 9848196976
राजु वि क वडा सचिव 9868257202
Ward Contact Number: 
9864362100