FAQs Complain Problems

वडा नं. ३

वडा पदाधिकारी

सि न नाम थर पद फाेन नम्बर
 मान बहादुर खड्का वडा अघ्यक्ष ९८६४३५४८९४
 टिकाराम रेग्मी वडा सदस्य ९८४४३५७१७०
भवनी प्रसाद रेग्मी वडा सदस्य ९८६४८०८७३०
शारदा बस्नेत खड्का वडा सदस्य ९८६८१८२३००
शुशिला विक  वडा सदस्य ९८४१७५९२७९
राजु वि क वडा सचिव 9868257202
Ward Contact Number: 
9864362100