FAQs Complain Problems

वडा नं. ३

वडा पदाधिकारी

सि न नाम थर पद फाेन नम्बर
 मान बहादुर खड्का वडा अघ्यक्ष ९८६४३५४८९४
 टिकाराम रेग्मी वडा सदस्य ९८४४३५७१७०
भवनी प्रसाद रेग्मी वडा सदस्य ९८६४८०८७३०
शारदा बस्नेत खड्का वडा सदस्य ९८६८१८२३००
शुशिला विक  वडा सदस्य ९८४१७५९२७९

ज्वाला रेग्मि

वडा सचिव 9867421093
Population: 
३१५०
Ward Contact Number: 
9864362100