FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका ९१ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:20 PDF icon 91.pdf

गाउँ कार्यपालिका ९० औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:19 PDF icon 90.pdf

गाउँ कार्यपालिका ८९ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:18 PDF icon 89.pdf

गाउँ कार्यपालिका ८८ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:18 PDF icon 88.pdf

गाउँ कार्यपालिका ८७ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:17 PDF icon 87.pdf

गाउँ कार्यपालिका ८५ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:16 PDF icon 86.pdf

गाउँ कार्यपालिका ८४ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:15 PDF icon 84.pdf

गाउँ कार्यपालिका ८३ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:15 PDF icon 83.pdf

गाउँ कार्यपालिका ८२ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:14 PDF icon 82.pdf

गाउँ कार्यपालिका ८१ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:13 PDF icon 81.pdf

Pages