FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका बैठक स‌ख्या ६१ निर्यणहरु

७७/७८ 04/16/2021 - 12:28 PDF icon meeting - 61.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक स‌ख्या ६० निर्यणहरु

७७/७८ 04/16/2021 - 12:25 PDF icon meeting - 60.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक स‌ख्या ५९ निर्यणहरु

७७/७८ 04/16/2021 - 12:21 PDF icon meeting - 59.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक स‌ख्या ५८ निर्यणहरु

७६/७७ 12/01/2019 - 11:37 PDF icon meeting - 58.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ५७ निर्णयहरु।

७६/७७ 09/06/2019 - 13:13 PDF icon IMG_20190906_0022.pdf, PDF icon IMG_20190906_0023.pdf, PDF icon IMG_20190906_0024.pdf, PDF icon IMG_20190906_0025.pdf, PDF icon IMG_20190906_0026.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ५६ निर्णयहरु।

७६/७७ 09/06/2019 - 13:09 PDF icon IMG_20190906_0020.pdf, PDF icon IMG_20190906_0021.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ५५ निर्णयहरु।

७६/७७ 09/06/2019 - 12:45 PDF icon IMG_20190906_0019.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ५४ निर्णयहरु।

७६/७७ 09/06/2019 - 12:43 PDF icon IMG_20190906_0015.pdf, PDF icon IMG_20190906_0016.pdf, PDF icon IMG_20190906_0017.pdf, PDF icon IMG_20190906_0018.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ५३ निर्णयहरु।

७६/७७ 09/06/2019 - 12:27 PDF icon IMG_20190906_0013.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ५२ निर्णयहरु।

७६/७७ 09/06/2019 - 12:25 PDF icon IMG_20190906_0011.pdf, PDF icon IMG_20190906_0012.pdf

Pages