FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका १०३ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:27 PDF icon 103.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०२ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:27 PDF icon 102.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०१ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:25 PDF icon 101.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०० औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:25 PDF icon 100.pdf

गाउँ कार्यपालिका ९९ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:24 PDF icon 99.pdf

गाउँ कार्यपालिका ९८ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:24 PDF icon 98.pdf

गाउँ कार्यपालिका ९७ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:23 PDF icon 97.pdf

गाउँ कार्यपालिका ९६ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:22 PDF icon 96.pdf

गाउँ कार्यपालिका ९५ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:22 PDF icon 95.pdf

गाउँ कार्यपालिका ९४ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:21 PDF icon 94.pdf

Pages