FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ५१ निर्णयहरु।

७६/७७ 09/06/2019 - 12:23 PDF icon IMG_20190906_0007.pdf, PDF icon IMG_20190906_0008.pdf, PDF icon IMG_20190906_0009.pdf, PDF icon IMG_20190906_0010.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ५० निर्णयहरु।

७६/७७ 09/06/2019 - 12:15 PDF icon IMG_20190906_0006.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ४९ निर्णयहरु।

७६/७७ 09/06/2019 - 11:51 PDF icon IMG_20190906_0006.pdf, PDF icon IMG_20190906_0007.pdf, PDF icon IMG_20190906_0008.pdf, PDF icon IMG_20190906_0009.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ४८ निर्णयहरु।

७६/७७ 09/06/2019 - 11:46 PDF icon IMG_20190906_0005.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ४७ निर्णयहरु।

७५/७६ 06/06/2019 - 11:12 PDF icon 47.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ४६ निर्णयहरु।

७५/७६ 06/06/2019 - 11:08 PDF icon 46.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ४५ निर्णयहरु।

७५/७६ 06/06/2019 - 10:56 PDF icon 45 (2).pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ४४ का निर्णयहरु ।

७५/७६ 06/04/2019 - 16:42 PDF icon 44.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ४३ का निर्णयहरु ।

७५/७६ 06/04/2019 - 16:35 PDF icon 43.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ४२ का निर्णयहरु ।

७५/७६ 06/04/2019 - 16:25 PDF icon 42.pdf

Pages