FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन तथा विक्री सूचना । २०८०/०८१

८०/८१ 08/31/2023 - 10:13 PDF icon ढुङ्गा गिट्टी वालुवा सूचना १.pdf

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना - २ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण

८०/८१ 08/03/2023 - 12:53 PDF icon आशय- २ नं. वडा कार्यालय.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को लागि स्वीकृत दररेट

८०/८१ 08/02/2023 - 13:43 PDF icon जिल्ला_दररेट_२०८०_०८१.pdf, PDF icon दररेट २०८०।०८१.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७९-८० 06/12/2023 - 12:08 PDF icon notice ruma ward.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनाः ब्याट्री ब्याकअप

७९-८० 05/09/2023 - 15:50 PDF icon ब्याट्री.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । पार्किङ्ग स्थल निर्माण र फ्लोरिङ्ग कार्य ।

७९-८० 04/22/2023 - 17:46 PDF icon noticej.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । जु्म्लाकाफल सडक ३

७९-८० 04/13/2023 - 09:45 PDF icon CamScanner 04-13-2023 09.40.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७९-८० 04/04/2023 - 13:09 PDF icon वावाव.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । खानेपानी दोस्रो चरण

७९-८० 03/07/2023 - 10:21

शिलबन्दी दरभाउपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 03/06/2023 - 18:44

Pages