FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

भगवतीमाई गाउँपालिका कार्यालय भवन फिक्चरहरुकाे नमुना ।

७९-८० 11/28/2022 - 14:38 PDF icon fixture.pdf

भगवतीमाई गाउँपालिका कार्यालय भवन फर्निचरहरुकाे नमुना ।

७९-८० 11/28/2022 - 14:37 PDF icon furnitures.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७९-८० 11/22/2022 - 14:46 PDF icon CamScanner 11-22-2022 14.39.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । फर्निचर एण्ड फिक्चर्स ।।

७९-८० 11/17/2022 - 15:23 PDF icon furniture & Fixturers.pdf

खरिद सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । औषधी सप्लायर्स ठे.नं. BRM/GOODS/SQ/01/2079.080

७९-८० 11/11/2022 - 18:26 PDF icon jjjkkjk.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ३ नं. वडा कार्यालय।सहडे खापा। साईमेला खापा

७९-८० 11/09/2022 - 09:08 PDF icon आशय सूचना ७।२३.pdf

आन्तरिक आय संकलन २०७९.०८० ठेक्का सूचना पुनः प्रकाशित।

७९-८० 11/06/2022 - 10:56 PDF icon ढुङ्गा.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय । स्टेडियम।७नं. वड कार्यालय।जुम्लाकाफल थुवा सडक

७९-८० 11/06/2022 - 10:40 PDF icon letter of intent kartik 20.pdf

पुनः बोलपत्र आह्वानको सूचना अडेरीपाल्त मूलपानी खा पा

७९-८० 11/06/2022 - 10:39 PDF icon Road.pdf

औषधी र स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७९-८० 10/21/2022 - 13:40 PDF icon औषधी सूचना.pdf

Pages