FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

भगवतीमाई गाउँपालिका कार्यालय भवन फिक्चरहरुकाे नमुना ।

दस्तावेज: 

भगवतीमाई गाउँपालिका कार्यालय भवन फर्निचरहरुकाे नमुना ।

दस्तावेज: 

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । फर्निचर एण्ड फिक्चर्स ।।

दस्तावेज: