FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

गाउँ कार्यपालिकाको १०९ औँ बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्वन्धमा ।

२०७८ मा सञ्चालन हुने आधारभुत शिक्षा कक्षा ८ परिक्षामा सहभागी हुनका लागि परिक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

पुस्तकालय शिक्षण सिकाईमा ICT काे प्रयाेग र विज्ञान प्रयाेगशाला सञ्चालन गर्न ईच्छुक विधालयहरुलाई कार्यत्रम प्रस्ताव पेश सम्वन्धी सुचना ।

दस्तावेज: