FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

दरखास्त फाराम र प्रवेश पत्र

भगवतीमाई गाउँपालिका क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन तथा वितरण सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना

घर नक्सा पास सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

करार सेवामा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्ने सम्वन्धी सूचना

दस्तावेज: