FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका बैठक-१/२०७९

७८/७९ 12/25/2022 - 14:43 PDF icon meeting - १.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक ११६ औँ निर्णयहरु

७८/७९ 12/25/2022 - 14:30 PDF icon meeting - 116.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक ११५ औँ निर्णयहरु

७८/७९ 12/25/2022 - 14:29 PDF icon meeting - 115.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक ११४ औँ निर्णयहरु

७८/७९ 12/25/2022 - 14:29 PDF icon meeting - 114.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक ११३ औँ निर्णयहरु

७८/७९ 12/25/2022 - 14:28 PDF icon meeting - 113.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक ११२ औँ निर्णयहरु

७८/७९ 12/25/2022 - 14:27 PDF icon meeting - 112.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक १११ औँ निर्णयहरु

७८/७९ 12/25/2022 - 14:27 PDF icon meeting - 111.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक ११० औँ निर्णयहरु

७८/७९ 12/25/2022 - 14:26 PDF icon meeting - 110.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक १०९ औँ निर्णयहरु

७८/७९ 12/25/2022 - 14:25 PDF icon meeting - 109.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक १०८ औँ निर्णयहरु

७८/७९ 12/25/2022 - 14:24 PDF icon meeting - 108.pdf

Pages