FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका १०७ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:32 PDF icon 107.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०६ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:30 PDF icon 106.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०६ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:29 PDF icon 106.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०५ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:29 PDF icon 105.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०४ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:28 PDF icon 104.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०३ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:27 PDF icon 103.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०२ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:27 PDF icon 102.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०१ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:25 PDF icon 101.pdf

गाउँ कार्यपालिका १०० औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:25 PDF icon 100.pdf

गाउँ कार्यपालिका ९९ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 18:24 PDF icon 99.pdf

Pages