FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०८१.०८२

८०/८१ 06/24/2024 - 17:17 PDF icon बजेट वक्तव्य २०८१। ०८२.pdf, PDF icon बजेट अनुसूची-६ अन्तिम.pdf

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०८१.०८२

८०/८१ 06/24/2024 - 16:47 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०८१।०८२.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम र आयोजनाहरु विस्तृत अनुसूची १ देखी ६ सम्म

८०/८१ 07/24/2023 - 12:50 PDF icon बजेट-2080-081.pdf

आ.व. २०८०/०८१ बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७९-८० 06/26/2023 - 15:13 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम ०८०।०८१ final.pdf

आ.व. २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्य

७९-८० 06/26/2023 - 15:07 PDF icon बजेट वक्तव्य २०८०। ८१ Final.pdf

बार्षिक बजेट पुस्तिका २०७९.०८०

७९-८० 11/16/2022 - 16:46 PDF icon Budget book_Final.pdf

भगवतीमाई गाउँपालिका गाउँसभाको ११ अधिवेशनको मिति २०७९-०३-२८ गतेको तेस्रो बैठकबाट स्वीकृत बजेट

७९-८० 07/25/2022 - 10:05 PDF icon बार्षिक विकास कार्यक्रम २०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७९/०८० को बार्षिक बजेट वक्तव्य

७८/७९ 06/24/2022 - 21:20 PDF icon बजेट वक्तव्य २०७९।०८० final.pdf

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/23/2022 - 17:53 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७९।०८० final.pdf

टोल तथा वस्तीस्तरमा योजना र कार्यक्रम छनौट सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 06/10/2022 - 13:27

Pages