FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका बैठक ११३ औँ निर्णयहरु

७८/७९ 12/25/2022 - 14:28 PDF icon meeting - 113.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक ११२ औँ निर्णयहरु

७८/७९ 12/25/2022 - 14:27 PDF icon meeting - 112.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक १११ औँ निर्णयहरु

७८/७९ 12/25/2022 - 14:27 PDF icon meeting - 111.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक ११० औँ निर्णयहरु

७८/७९ 12/25/2022 - 14:26 PDF icon meeting - 110.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक १०९ औँ निर्णयहरु

७८/७९ 12/25/2022 - 14:25 PDF icon meeting - 109.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक १०८ औँ निर्णयहरु

७८/७९ 12/25/2022 - 14:24 PDF icon meeting - 108.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्बन्धमा । बैठक नं. ४/२०७९/०८०

७९-८० 11/07/2022 - 08:02

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा ।

७९-८० 08/20/2022 - 13:09 PDF icon CamScanner 08-19-2022 19.46.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको तेस्रो बैठक सम्बन्धमा ।

७८/७९ 06/19/2022 - 16:45

गाउँ कार्यपालिकाको पहिलो बैठक २०७९

७८/७९ 05/29/2022 - 19:39

Pages