FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णयः बैठक संख्याः-०२/२०७९/०८०

७९-८० 12/25/2022 - 15:00 PDF icon meeting - २.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक निर्णयः बैठक संख्याः- ०१/२०७९/०८०

७९-८० 12/25/2022 - 14:59 PDF icon meeting - १.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक-९/२०७९

७८/७९ 12/25/2022 - 14:50 PDF icon meeting - ९.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक-८/२०७९

७८/७९ 12/25/2022 - 14:49 PDF icon meeting - ८.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक-७/२०७९

७८/७९ 12/25/2022 - 14:49 PDF icon meeting - ७.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक-६/२०७९

७८/७९ 12/25/2022 - 14:48 PDF icon meeting - ६.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक-५/२०७९

७८/७९ 12/25/2022 - 14:47 PDF icon meeting - ५.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक-४/२०७९

७८/७९ 12/25/2022 - 14:47 PDF icon meeting - ४.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक-३/२०७९

७८/७९ 12/25/2022 - 14:44 PDF icon meeting - ३.pdf

गाउँ कार्यपालिका बैठक-२/२०७९

७८/७९ 12/25/2022 - 14:44 PDF icon meeting - २.pdf

Pages