FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बार्षिक खरिद योजना २०७९.०८०

शिलवन्दी दरभाउत्र आह्वानको सूचना । वडा नं. २ र ४ ।।

दस्तावेज: 

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । मिनि स्टेडियम ।।

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: