FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

जुम्लाकाफल-थुवाँ-वडालेक-कचाली सडक स्तरोन्नती (Part-2) वडा नं. ५

दस्तावेज: 

नदीजन्य पदार्थ विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सुचना ।

वडा कार्यालय र जुम्लाकाफल सडकको बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

खानेपानी सम्बन्धी बाेलपत्र आह्वानकाे सुचना २०७९।८०

दस्तावेज: