FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । सामुदायिक स्वा.के. वडा नं. ०६

दस्तावेज: 

बोलपत्र आह्वानको सूचना भैरव मा.वि. खोर भवन निर्माण

दस्तावेज: 

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना नागुना पुरानपानी पातिविसा खा पा योजना

दस्तावेज: