FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

भगवतीमाई गाउँपालिका कार्यालय भवन फर्निचरहरुकाे नमुना ।

दस्तावेज: 

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । फर्निचर एण्ड फिक्चर्स ।।

दस्तावेज: 

खरिद सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा । औषधी सप्लायर्स ठे.नं. BRM/GOODS/SQ/01/2079.080

दस्तावेज: