FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । वडा नं. २ र वडा नं. को सडक ।।

दस्तावेज: 

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।। सामुदायिक सेवा केन्द्र चिपिन ।।

दस्तावेज: 

औषधी खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना मध्यान्ह दैनिक

औषधी खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना