FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

डकुमेन्ट्री भिडियो तयारीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

भिडियो डकुमेन्ट्री तयारी सम्बन्धी कार्य विवरण २०७८.०७९

स्टिल पार्टस खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना- ठेक्का नं. १ र २

दस्तावेज: