FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

मुर्रा क्रस खरिद तथा ढुवानी कार्यकाे शिलवन्दी बाेलपत्र आव्ह्यानकाे सुचना ।

दस्तावेज: 

पगनाथ स्वास्थ्य चाैकी भवन निर्माणकाे शिलबन्दी बाेलपत्र आव्ह्यनकाे सुचना ।

दस्तावेज: 

बाख्रा खरिद सम्वन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।।

दस्तावेज: 

कम्प्युटर प्रिन्टर र स्क्यानर खरिद सम्वन्धी पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

दस्तावेज: