FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

मयाराम स्मति पार्क बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

भगवतीमाई गाउँपालिकाका सडक निर्माण सम्बन्धी बाेलपत्र आह्वानको सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

मायाराम स्मृति पार्ककाे शिलबन्दी बाेलपत्र आह्वानकाे सुचना ।

दस्तावेज: 

स्वास्थ्य संस्थाहरुकाे लागि औषधी तथा उपकरणकाे शिलबन्दी आव्हानकाे सुचना ।

दस्तावेज: