FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनाः ब्याट्री ब्याकअप

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । पार्किङ्ग स्थल निर्माण र फ्लोरिङ्ग कार्य ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । जु्म्लाकाफल सडक ३

दस्तावेज: 

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

दस्तावेज: