FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । खानेपानी दोस्रो चरण

शिलबन्दी दरभाउपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । मिनि स्टेडियम र चक्रपथ खण्ड

स्टेशनरी सामान खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।