FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गाउँ कार्यपालिकाको १० औँ बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

आधारभूत तह (कक्षा-८) को वार्षिक परीक्षा तालिका २०७९

भैरव मा.वि. खोर-शिक्षक र कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

नयाँ बाख्रा पकेट विकास कार्यक्रमकाे लागि प्रस्ताव आह्वानकाे सुचना ।

दस्तावेज: