FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भिडियो डकुमेन्ट्री तयारी सम्बन्धी कार्यविवरण २०७८.०७९

गाउँ कार्यपालिकाको १०९ औँ बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा ।

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थित हुने सम्वन्धमा ।

२०७८ मा सञ्चालन हुने आधारभुत शिक्षा कक्षा ८ परिक्षामा सहभागी हुनका लागि परिक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: