FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

राेजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्नेकार्य स्थगित गरिएकाे सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

भिडियाे डकुमेन्ट्री तयारी सम्बन्धी स्वीकृत भएको सूचना ।

सामुदायिक विधालयहरुमा लेखा परिक्षण गराउने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना तथा छनौट मापदण्ड २०७८

दस्तावेज: