FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

SUSWA Projject को लागि विज्ञापन भएका विभिन्न पदको लागि आवेदन फाराम

"सबैका लागि दिगो खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता कार्यक्रम SUSWA" सेवा करारमा जनशक्ति पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

भगवतीमाई गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को तेस्रो त्रैमासिक अवधिको स्वतः प्रकाशन

दस्तावेज: 

घटना दर्ता सप्ताह २०८० सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: