FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

भगवतीमाई गाउँपालिका क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन संकलन तथा वितरण सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना

घर नक्सा पास सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

मलेप अन्तिम प्रतिवेदन २०७६/०७७ सार्वजनिक गरिएको ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को यथार्थ आय तथा व्यय सार्वजनिक गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: