FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । मिनि स्टेडियम ।।

७८/७९ 05/24/2022 - 13:12 PDF icon खेलमैदान शिलवन्दी दरभाउपत्र सूचना ।.pdf

स्यानिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 05/06/2022 - 11:39 PDF icon CamScanner 05-06-2022 11.25.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । भैरव मा.वि. खोर पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशाला भवन निर्माण

७८/७९ 05/03/2022 - 21:18 PDF icon CamScanner 05-03-2022 21.10 (1).pdf

शिलवन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना । भैरव मा.वि. खोर ल्यापटप र विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री खरिद कार्य

७८/७९ 05/03/2022 - 21:17 PDF icon CamScanner 05-03-2022 21.10.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७८/७९ 04/29/2022 - 09:01 PDF icon CamScanner 04-29-2022 08.58.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना । सामुदायिक स्वा.के. वडा नं. ०६

७८/७९ 04/06/2022 - 20:28 PDF icon CamScanner 04-06-2022 20.24.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना भैरव मा.वि. खोर भवन निर्माण

७८/७९ 03/31/2022 - 21:23 PDF icon भैरव मा.वि. खोर.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना नागुना पुरानपानी पातिविसा खा पा योजना

७८/७९ 03/29/2022 - 20:57 PDF icon CamScanner 03-29-2022 20.55.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । वडा नं. २ र वडा नं. को सडक ।।

७८/७९ 03/20/2022 - 20:13 PDF icon CamScanner 03-20-2022 20.07.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।। सामुदायिक सेवा केन्द्र चिपिन ।।

७८/७९ 03/20/2022 - 18:55 PDF icon CamScanner 03-20-2022 18.51.pdf

Pages