FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वानको सूचना भैरव मा.वि. खोर भवन निर्माण

७८/७९ 03/31/2022 - 21:23 PDF icon भैरव मा.वि. खोर.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना नागुना पुरानपानी पातिविसा खा पा योजना

७८/७९ 03/29/2022 - 20:57 PDF icon CamScanner 03-29-2022 20.55.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । वडा नं. २ र वडा नं. को सडक ।।

७८/७९ 03/20/2022 - 20:13 PDF icon CamScanner 03-20-2022 20.07.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।। सामुदायिक सेवा केन्द्र चिपिन ।।

७८/७९ 03/20/2022 - 18:55 PDF icon CamScanner 03-20-2022 18.51.pdf

औषधी खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना मध्यान्ह दैनिक

७८/७९ 02/27/2022 - 10:11

औषधी खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७८/७९ 02/27/2022 - 10:06

डकुमेन्ट्री भिडियो तयारीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 02/15/2022 - 14:28

भिडियो डकुमेन्ट्री तयारी सम्बन्धी कार्य विवरण २०७८.०७९

७८/७९ 01/21/2022 - 13:15 PDF icon भगवतीमाई गा पा डकुमेन्ट्री भिडियो तयारी कार्य विवरण

स्टिल पार्टस खरिदको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 01/18/2022 - 19:54 PDF icon CCF20220118.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना- ठेक्का नं. १ र २

७८/७९ 10/26/2021 - 09:19 PDF icon CamScanner 10-25-2021 19.06.pdf

Pages