FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनाः ब्याट्री ब्याकअप

७९-८० 05/09/2023 - 15:50 PDF icon ब्याट्री.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । पार्किङ्ग स्थल निर्माण र फ्लोरिङ्ग कार्य ।

७९-८० 04/22/2023 - 17:46 PDF icon noticej.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । जु्म्लाकाफल सडक ३

७९-८० 04/13/2023 - 09:45 PDF icon CamScanner 04-13-2023 09.40.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७९-८० 04/04/2023 - 13:09 PDF icon वावाव.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । खानेपानी दोस्रो चरण

७९-८० 03/07/2023 - 10:21

शिलबन्दी दरभाउपत्रको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 03/06/2023 - 18:44

पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । मिनि स्टेडियम र चक्रपथ खण्ड

७९-८० 02/23/2023 - 12:36 PDF icon सूचना मिनि स्टे र चक्रपथ.pdf

स्टेशनरी सामान खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७९-८० 02/19/2023 - 14:16 PDF icon स्टेशनरी सामान सूच.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । मिनि स्टेडियम २ र चक्रपथ

७९-८० 02/12/2023 - 10:29 PDF icon मिनि स्टे र चक्रपथ.pdf

शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । कचाली सडक ३

७९-८० 02/12/2023 - 10:21 PDF icon CamScanner 02-12-2023 10.17.pdf

Pages