FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पुनः शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । मिनि स्टेडियम र चक्रपथ खण्ड

७९-८० 02/23/2023 - 12:36 PDF icon सूचना मिनि स्टे र चक्रपथ.pdf

स्टेशनरी सामान खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७९-८० 02/19/2023 - 14:16 PDF icon स्टेशनरी सामान सूच.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना । मिनि स्टेडियम २ र चक्रपथ

७९-८० 02/12/2023 - 10:29 PDF icon मिनि स्टे र चक्रपथ.pdf

शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना । कचाली सडक ३

७९-८० 02/12/2023 - 10:21 PDF icon CamScanner 02-12-2023 10.17.pdf

शिलवन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना खा पा आयोजना २ चरण

७९-८० 02/02/2023 - 14:36 PDF icon सूचना खा पा २ चरण.pdf

गजेतडा झो.पु. स्टिल पार्टस खरिद शिलवबन्दी दरभाउपत्र सूचना २

७९-८० 01/27/2023 - 11:52 PDF icon स्टिल पार्टस सूचना २.pdf

स्टिल पार्टस खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७९-८० 12/30/2022 - 20:06 PDF icon CamScanner 12-30-2022 19.57.pdf

भगवतीमाई गाउँपालिका कार्यालय भवन फिक्चरहरुकाे नमुना ।

७९-८० 11/28/2022 - 14:38 PDF icon fixture.pdf

भगवतीमाई गाउँपालिका कार्यालय भवन फर्निचरहरुकाे नमुना ।

७९-८० 11/28/2022 - 14:37 PDF icon furnitures.pdf

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७९-८० 11/22/2022 - 14:46 PDF icon CamScanner 11-22-2022 14.39.pdf

Pages