FAQs Complain Problems

सस्था दर्ता सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष,वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१००
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन / संस्थाकाे पत्र,संस्थाकाे विधान,संस्था गठनकाे लागि भएकाे भेलाकाे उपस्थिति र निर्णय,संस्थापककाे नागरिताकाे प्रतिलिपि