FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिका ८५ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:16 PDF icon 86.pdf

गाउँ कार्यपालिका ८४ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:15 PDF icon 84.pdf

गाउँ कार्यपालिका ८३ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:15 PDF icon 83.pdf

गाउँ कार्यपालिका ८२ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:14 PDF icon 82.pdf

गाउँ कार्यपालिका ८१ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:13 PDF icon 81.pdf

गाउँ कार्यपालिका ७९ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 18:01 PDF icon 79.pdf

गाउँ कार्यपालिका ७८ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 17:59 PDF icon 78.pdf

गाउँ कार्यपालिका ७७ औँ बैठका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 17:58 PDF icon 77.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ७६ औँ बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 01/24/2022 - 17:57 PDF icon 76.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको ७५ औँ बैठकका निर्णयहरु

७८/७९ 01/24/2022 - 17:56 PDF icon 75.pdf

Pages