FAQs Complain Problems

याेजना फरफारक गर्दा तपाईलाई के के कागजपत्रहरू चाहिन्छ ?

  1. समितिकाे निर्णय
  2. वडाकाे सिफारिस
  3. अनुगमन समितिकाे प्रतिवेदन
  4. विल भरपाई
  5. कार्य सम्पन्न भएकाे प्राविधिककाे प्रतिवेदन