FAQs Complain Problems

७७/७८

सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिग घटना दर्ता अभियान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

२०७७ काे आधारभुत शिक्षा परिक्षा कक्षा ८ संचालन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

दर्ता अपरेटर आवश्यकता सम्वन्धी सूचना ।

उतकृष्ट सिकाई उपलब्धि भएका विधालयलाई कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदानका लागि इच्छुक विधालयलहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: