FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

भगवतीमाई गाउँपालिका आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा, २०७५ को नतिजा प्रकाशन सम्वन्धमा ।

हावाहुरीबाट बच्न वा बचाउन सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी सुचना ।

दस्तावेज: 

हुलाकी सवारी चालक आवश्यकता सम्बन्धी सुचनाको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

भगवतीमाई गाउँपालिका संस्कृती झल्काउने भिडियोहरु ।