FAQs Complain Problems

सूचना

७४/७५

भगवतीमाई गाउँपालिका स्थानीय तहको शिक्षा ऐन, २०७४।

दस्तावेज: 

भगवतीमाई गाउँपालिका गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका ।

भगवतीमाई गाउपालिका गाउँसभा संञ्चालन तथा व्यवस्थापन(कार्यविधि) सम्वन्धमा व्यवस्थ गर्न बनेको नियमावली ः २०७४ ।

भगवतीमाई गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४।

भगवतीमाई गाउँपालिका संस्कृती झल्काउने भिडियोहरु ।