FAQs Complain Problems

सूचना

गाउँपालिका बोर्डको निर्णय

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ५७ निर्णयहरु।

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ५६ निर्णयहरु।

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ५५ निर्णयहरु।

दस्तावेज: 

गाउँ कार्यपालिका बैठक संख्या ५४ निर्णयहरु।

भगवतीमाई गाउँपालिका संस्कृती झल्काउने भिडियोहरु ।